Zápis ŠKOLNÍ DRUŽINA 2024-25

1.března 2023  |   Zápis  |   PaedDr. Miroslava Křupalová  |  

Máte zájem umístit své dítě – žáka naší školy ve školním roce 2024 – 2025 do školní družiny?

Počet míst ve školní družině: 35

Kritéria pro přijetí: 

Zápis probíhá od 1. dubna 2024 do 31. května 2024 v pracovní dny od 8.00 do 15.00 v kanceláři ředitelky školy. Na každý školní rok probíhá zápis znovu. Tzn. žáci ve školní družině v roce 2023-2024 nepokračují automaticky v docházce, ale musí se znovu přihlásit. 

Zápis je možné vyřídit předáním dokumentů v kanceláři školy – v podatelně. Osobní účast není nutná. 

Jediným kritériem je věk žáka. 

Přijetí do ŠD bude ukončeno dne 31. 5. 2024, kdy budou vydána rozhodnutí o přijetí - nepřijetí žáka do ŠD na školní rok 2024/2025. 

Bude stanoveno pořadí žáků podle data narození a přijato prvních 35. V případě, že žák do družiny nenastoupí nebo vystoupí, obdrží jeho místo další v pořadí. 


Vážení zákonní zástupci žáků naší školy.

 

máte možnost přihlásit Vaše dítě do ŠD na školní rok 2024/2025. Jediným kritériem přijetí je věk dítěte. Tzn., že přednostně budou přijati do ŠD žáci 1., následně 2. a 3. ročníků. Pokud zůstanou další volná místa, budou přijímáni i žáci starší až do naplnění kapacity ŠD 35 žáků.

Přihlášky můžete podávat od 1. dubna do 31. května 2024.

Přihláška_školní-družina_2024_2025.docx6


Přijetí žáků do ŠD bude ukončeno ke dni 31. května 2024, kdy bude následně zákonným zástupcům zasláno přijetí nebo nepřijetí žáka do ŠD na školní rok 2024/2025


Ing. Marta Špalková, ředitelka školy 


Chcete se na něco zeptat? Pište na: spec.sk.iva@volny.cz

Žádost o přijetí můžete:

  1. naskenované zaslat na adresu: spec.sk.iva@volny.cz
  2. jako listovní zásilku zaslat na adresu: MŠ a ZŠ Ivančice, p.o., Široká 484/42, 664 91 Ivančice
  3. doručit osobně či vhodit do schránky u školy z ulice Za Ústavem.

Mohlo by vás zajímat

2
7.ledna 2024

Zápis k základnímu vzdělávání - ZŠ 2024-2025

Hledáte školu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?

Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí.

Jsme škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra podle druhu zdravotního postižení a

v případě žádosti o odklad i doporučení odborného lékaře (který diagnostikoval dítě) k odkladu povinné školní docházky.

Nejsme škola spádová.

Volná kapacita pro přijetí k základnímu vzdělávání:

1) obor vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola: 6 žáků

2) obor vzdělávání 79-01-B/01 Základní škola speciální: 2 žáci

Celkem může základní škola přijmout 8 nových žáků.

Kritérium pro přijetí k povinné školní docházce v naší škole: 

žák se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst.9 školského zákona - s postižením sluchovým, závažnými vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem - doloženo

doporučení speciálně pedagogického centra podle druhu zdravotního postižení 

7.ledna 2024

Zápis MŠ- předškolní vzdělávání - 2024 - 2025

Hledáte v Ivančicích mateřskou školu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?

Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí.

Jsme mateřská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra. 

Podmínkou je i platné očkování doložené potvrzením dětského lékaře. Výjimka z očkování je pouze u dětí v posledním roce předškolní docházky.

Mateřská škola není spádová.

Kritéria přijetí:

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona (postižením tělesným, zrakovým, sluchovým, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem). 

Vše doloženo doporučením školského poradenského zařízení podle druhu postižení. 

V případě většího zájmu o předškolní vzdělávání než je kapacita mateřské školy, bude o pořadí rozhodovat losování v přítomnosti notáře. 

Kalendář akcí

Dnes je 25. července 2024
a svátek má Jakub.

Stránky tříd
Nejsou založeny žádné třídy

Partneři školy

Jihomoravský kraj Obědy pro děti Rodiče vítáni

Základní informace

Název školy:Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
Adresa:Široká 484/42, Ivančice, 664 91
IČ:70840661
Ředitel školy:Ing. Marta Špalková
E-mail:spec.sk.iva@volny.cz
Web:https://www.specskiva.cz
ISDS:hj7xe96
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82  Brno
E-mail: posta@jmk.cz