Aktuality

17.března 2023

Zaměření MŠ

Jsme MŠ určená pouze dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou pro přijetí je doporučení speciálně pedagogického centra pro daný druh zdravotního postižení. Pravidelně otevíráme jednu třídu pro děti s vadami řeči a tři třídy pro děti s autismem nebo více vadami.

Kontakt s mateřskou školou - pro zákonné zástupce - aplikace aplikace NAŠE MŠ

1.března 2023

Zápis ZŠ 2023-24

Hledáte školu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?

Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí a zápisního listu.

Jsme škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra a současně doporučení odborného lékaře.

Volná místa pro rok 2023-24:

  • základní škola: 9 žáků
  • základní škola speciální: 13 žáků

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce v naší škole: Kritéria-pro-přijímání-žáků-k-povinné-šk.-docházce-2023-2024.pdf

1.března 2023

Zápis MŠ 2023-24

Hledáte v Ivančicích mateřskou školu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?

Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí a zápisního listu.

Jsme mateřská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra a současně doporučení odborného lékaře. Podmínkou je i platné očkování doložené potvrzením dětského lékaře. Výjimka z očkování je pouze u dětí v posledním roce předškolní docházky.

Kritéria přijetí: Kritéria-pro-přijímání-dětí-k-předškolnímu-vzdělávání-2023-2024.pdf

1.března 2023

Zápis ŠKOLNÍ DRUŽINA 2023-24

Máte zájem umístit své dítě – žáka naší školy ve školním roce 2023 – 24 do školní družiny?

Počet míst ve školní družině: 35

Kritéria pro přijetí: Kritéria-pro-přijímání-žáků-do-ŠD-2023-2024.pdf

Zápis probíhá od 1. do 31. května 2023 v pracovní dny od 8.00 do 15.00 v kanceláři ředitelky školy. Zápis je možné vyřídit předáním dokumentů v kanceláři školy – v podatelně. Osobní účast není nutná.

1.března 2023

Školní vzdělávací program pro ZV - aktualizován

Základní škola vyučuje od 1.9. 2022 podle školního vzdělávacího programu Hravá škola zpracovaného dle RVP pro ZV v aktuálním znění – s digitálními kompetencemi.

Motto školního vzdělávacího programu: Škola je jako hra. V každé hře je potřeba mít pravidla a cíl.

Obsah: Hravá-škola_od-1.9.-2022_Ukázka.pdf – celý ŠVP obdržíte na vyžádání od miroslava.krupalova – zavináč – specskiva.cz koordinátorka ŠVP a vytištěný je k nahlédnutí a zapůjčení v budově školy – u ředitelny. Je zpracována i varianta minimálních doporučených výstupů.

Kalendář akcí

Dnes je 23. března 2023
a svátek má Ivona.

Stránky tříd
Nejsou založeny žádné třídy
Zápis

Zveřejněno: 1.3.2023
Zápis ŠKOLNÍ DRUŽINA 2023-24

Zveřejněno: 1.3.2023
Zápis MŠ 2023-24

Zveřejněno: 1.3.2023
Zápis ZŠ 2023-24

Partneři školy

Jihomoravský kraj Obědy pro děti Rodiče vítáni

Základní informace

Název školy:Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
Adresa:Široká 484/42, Ivančice, 664 91
IČ:70840661
Ředitel školy:Ing. Marta Špalková
E-mail:spec.sk.iva@volny.cz
Web:https://www.specskiva.cz
ISDS:hj7xe96
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82  Brno
E-mail: posta@jmk.cz