Aktuality

2
7.ledna 2024

Zápis k základnímu vzdělávání - ZŠ 2024-2025

Hledáte školu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?

Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí.

Jsme škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra podle druhu zdravotního postižení a

v případě žádosti o odklad i doporučení odborného lékaře (který diagnostikoval dítě) k odkladu povinné školní docházky.

Nejsme škola spádová.

Volná kapacita pro přijetí k základnímu vzdělávání:

1) obor vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola: 6 žáků

2) obor vzdělávání 79-01-B/01 Základní škola speciální: 2 žáci

Celkem může základní škola přijmout 8 nových žáků.

Kritérium pro přijetí k povinné školní docházce v naší škole: 

žák se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst.9 školského zákona - s postižením sluchovým, závažnými vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem - doloženo

doporučení speciálně pedagogického centra podle druhu zdravotního postižení 

7.ledna 2024

Zápis MŠ- předškolní vzdělávání - 2024 - 2025

Hledáte v Ivančicích mateřskou školu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?

Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí.

Jsme mateřská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra. 

Podmínkou je i platné očkování doložené potvrzením dětského lékaře. Výjimka z očkování je pouze u dětí v posledním roce předškolní docházky.

Mateřská škola není spádová.

Kritéria přijetí:

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona (postižením tělesným, zrakovým, sluchovým, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem). 

Vše doloženo doporučením školského poradenského zařízení podle druhu postižení. 

V případě většího zájmu o předškolní vzdělávání než je kapacita mateřské školy, bude o pořadí rozhodovat losování v přítomnosti notáře. 

6.listopadu 2023

Skupina Zayferus a její ptáci

https://www.zayferus.cz/   

Děkujeme skupině Zayferus za prožitkové učení - letové ukázky dravců a povídání o dravcích ve středu 1.listopadu 2023. Děkujeme panu Ruppovi, že akci pro všechny naše žáky zařídil. Děkujeme panu starostovi města Ivančice panu Bučkovi, že naši akci umožnil na pozemku města u Rény. 

Doporučujeme všem - jeďte se na dravé ptáky skupiny Zayferos podívat do parku zámku v Lednici. Stojí to za to!!!

27.června 2023

Školní rok 2023/2024

Zde najdete základní informace ke školnímu roku 2023/2024

Zahájení vyučování - 4. září 2023. 

Kontakt se školou přes aplikace Naše MŠ nebo Bakaláři (ZŠ, ZŠS, školní družina) - chráněný kontakt se školou, elektronická žákovská knížka) a Strava.cz pro stravování ve školní jídelně  (odhlášky jídla, platby). 

Hesla obdržíte od třídních, při ztrátě hesla se obraťte na ně nebo na vedení školy. 

Kalendář akcí

Dnes je 14. dubna 2024
a svátek má Vincenc.

Stránky tříd
Nejsou založeny žádné třídy

Partneři školy

Jihomoravský kraj Obědy pro děti Rodiče vítáni

Základní informace

Název školy:Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
Adresa:Široká 484/42, Ivančice, 664 91
IČ:70840661
Ředitel školy:Ing. Marta Špalková
E-mail:spec.sk.iva@volny.cz
Web:https://www.specskiva.cz
ISDS:hj7xe96
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82  Brno
E-mail: posta@jmk.cz