Zápis ŠKOLNÍ DRUŽINA 2023-24

1.března 2023  |   Zápis  |   PaedDr. Miroslava Křupalová  |  

Máte zájem umístit své dítě – žáka naší školy ve školním roce 2023 – 2024 do školní družiny?

Počet míst ve školní družině: 35

Kritéria pro přijetí: 

Kritéria-pro-přijímání-žáků-do-ŠD-2023-2024.pdf

přihláška ŠD 20232024.docxZápis probíhá od 1. do 30. června 2023 v pracovní dny od 8.00 do 15.00 v kanceláři ředitelky školy. Zápis je možné vyřídit předáním dokumentů v kanceláři školy – v podatelně. Osobní účast není nutná. 

Jediným kritériem je věk žáka. 

Přijetí do ŠD bude ukončeno dne 30.6. 2023, kdy budou vydána rozhodnutí o přijetí - nepřijetí žáka do ŠD na školní rok 2023/2024. 


Vážení zákonní zástupci žáků naší školy.

 

máte možnost přihlásit Vaše dítě do ŠD na školní rok 2023/2024. Jediným kritériem přijetí je věk dítěte. Tzn., že přednostně budou přijati do ŠD žáci 1., následně 2. a 3. ročníků. Pokud zůstanou další volná místa, budou přijímáni i žáci starší až do naplnění kapacity ŠD 35 žáků.

Přihlášky můžete podávat kdykoliv do poloviny června 2023.

Přijetí žáků do ŠD bude ukončeno ke dni 30. 6. 2023, kdy bude následně zákonným zástupcům zasláno přijetí nebo nepřijetí žáka do ŠD na šk. rok 2023/2024.


Ing. Marta Špalková, ředitelka školy Chcete se na něco zeptat? Pište na: spec.sk.iva@volny.cz

Žádost o přijetí můžete:

  1. naskenované zaslat na adresu: spec.sk.iva@volny.cz
  2. jako listovní zásilku zaslat na adresu: MŠ a ZŠ Ivančice, p.o., Široká 484/42, 664 91 Ivančice
  3. doručit osobně či vhodit do schránky u školy z ulice Za Ústavem.

Mohlo by vás zajímat

2
7.ledna 2024

Zápis k základnímu vzdělávání - ZŠ 2024-2025

Hledáte školu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?

Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí a zápisního listu.

Jsme škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra podle druhu zdravotního postižení a současně doporučení odborného lékaře, (který diagnostikoval dítě).

Volná místa pro rok 2024-2025:

  • základní škola a základní škola speciální: celkem 10 volných míst pro školní rok 2024/2025

Kritérium pro přijetí k povinné školní docházce v naší škole: 

doporučení speciálně pedagogického centra podle druhu zdravotního postižení a současně doporučení odborného lékaře, (který diagnostikoval dítě) - vše výslovně pro naši školu.

7.ledna 2024

Zápis MŠ- předškolní vzdělávání - 2024 - 2025

Hledáte v Ivančicích mateřskou školu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?

Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí a zápisního listu.

Jsme mateřská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra a současně doporučení odborného lékaře. Podmínkou je i platné očkování doložené potvrzením dětského lékaře. Výjimka z očkování je pouze u dětí v posledním roce předškolní docházky.

Kritéria přijetí:

Kalendář akcí

Dnes je 5. března 2024
a svátek má Kazimir.

Stránky tříd
Nejsou založeny žádné třídy

Partneři školy

Jihomoravský kraj Obědy pro děti Rodiče vítáni

Základní informace

Název školy:Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
Adresa:Široká 484/42, Ivančice, 664 91
IČ:70840661
Ředitel školy:Ing. Marta Špalková
E-mail:spec.sk.iva@volny.cz
Web:https://www.specskiva.cz
ISDS:hj7xe96
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82  Brno
E-mail: posta@jmk.cz